Obedience Training

In 1998 ben ik gestart met het trainen van de Engelse Obedience.
Meer info over deze wedstrijdsport in Nederland kun je vinden op www.obedience.nlDeze vorm van gehoorzaamheidssport is gericht op grote precieze zoals er op dat moment in geen andere hondensport in Nederland te vinden was.
Enkel door meerdere wedstrijden te winnen in je klasse kun je promoveren.In deze sport worden vele soorten trainingsmethodes gebruikt maar ook juist ontwikkeld, aan de hand van deze methodes heb ik
‘mijn eigen weg naar Rome’ ontwikkeld en geniet ik ervan om samen met cursisten hun weg te zoeken, welke voor vele disciplines en hondenrassen geschikt is.

Het vinden van deze weg is een uitdaging voor de geleider en trainer, want men moet vindingrijk, gemotiveerd, en gedreven genoeg zijn
en een grote dosis geduld(!), kennis, inzicht en observerend vermogen hebben.


Belangrijk vind ik dat de hond uiterst positief gemotiveerd blijft om langdurig te willen werken met grote precieze,
maar ook met snelheid en gedrevenheid. Ik zie graag dat de hond mij vraagt om te mogen werken, en dit terwijl hij daarnaast ook gewoon heerlijk huishond mag zijn.In mijn lessen staat de 'TARGET-TRAINING' centraal, waarbij de volgende hulpmiddelen gebruikt kunnen worden:
Handtarget, veel voer, veel spel, krukje, pionnen, vooruit-target.
Voorbeeld: Ik leer de honden door middel van een handtouch (=target) in balans te lopen (=volgen),
waarbij de juiste manier van lopen aangeleerd wordt en waarmee uithoudingsvermogen (mentaal / fysiek) wordt opgebouwd.

 

Ook leer ik door middel van deze target training de honden op precies de juiste positie te volgen.

 


Deze target methode gebruik ik ook weer in het 'hierkomen' en het 'apporteren'.

 

De honden wordt dit alles aangeleerd aan de hand van de clicker of clicker woord (moment markering).
De juiste timing en wijze van beloning zijn hier van groot belang.


De zaken die bij mij centraal in de training staan zijn:

- de hond eerlijk behandelen
- de hond positief opbouwen d.m.v. beloningen
- de hond precies leren wat je van hem verlangt, zodat hij altijd hetzelfde kan aanbieden
- ervanuit gaan dat de hond nooit bewust iets ‘fout’ zal doen
- geleidelijk de geleider en hond wedstrijd/examen klaar maken
- De geleider leren 100% goed te handlen; enkel dan kan de hond het 100% goed doen

 

Net zo belangrijk als het aanleren van alle oefeningen is ook het wedstrijd klaar maken van de honden en geleiders.


Uiteraard moeten hulpmiddelen afgebouwd worden, en moet men in staat zijn om examens en/of wedstrijden zonder hulpmiddelen te kunnen uitvoeren.


Als je dan een geleider en zijn hond aan het werk ziet, is gehoorzaamheid een kunst en ook een genot om naar te kijken.


LOKATIE:


Er is een mogelijkheid tot (privé)lessen op de volgende lokaties:
Putten
Soest / Amersfoort

Het is ook mogelijk om mij op een eigen lokatie te laten komen lesgeven (groeps of privelessen), of bijvoorbeeld op een hondenschool.
Ook is het mogelijk dat ik een seminar (theorie en/of praktijk) dag(deel) geef voor groepen met indien gewenst een powerpointpresentatie met daarin video beelden en foto's.

Prijzen zijn op aanvraag.

I started training English Obedience in 1998
You can find more info about this dogsport in The Netherlands at www.obedience.nlThis form of dog obedience sport is aimed at high precision as there was in no other dog obedience sport in the Netherlands.
Only by winning competitions you can promote to the next class.

 

Different kind of trainings methods are used and developed in this dog sport, and so I also developed my ‘ way to Rome’  which is suitable for many disciplines and dog breeds.


This way of training is a challenge for the handler and trainer, for men needs to be resourceful, motivated,
and drive enough with a big doses of patience (!), knowledge, comprehension, and observation skills.It is of the biggest importance that the dogs remains highly motivated to be able to work in duration with a will to please and highest precision.
I like to see a dog that will ask me to please do some work together, while in the meantime he can be a lovely pet dog as well.In my classes is the 'TARGET-TRAINING' a central way of working, with the needed aids:
Hand target, much food, many plays, little chair, pylons, send-away marker.
For example: I teach the dogs to walk in balance by using the hand touch (= target), where I teach them to move in a correct manor
and where we train persistence (mentally and physically).

 

I also teach them to do heelwork in the correct position at the handler by this way target training.

 


This way of target training I also use for teaching the recall and the retrieve.

 

I teach the dogs all this by using the clicker or a clicker word (marking moment).
De perfect timing and way to reward the dog are essential.


Central points in my way of training are:

-
treat the dog fair
- by means of building positive rewards for the dog
-

Teach the dog exactly what you want from him, so he can offer you that all the time

- Understand that the dog will never knowingly do something ' wrong '
- gradually prepare the handler and dog for a contest/exam
-

Teach the handler a 100% deportment; only then the dog can work 100% himself

 

Just as important as teaching all the exercises is getting the dogs and handlers ready for competition.


Off course all aids must be taking away, and they need to be able to work the competitions / exams without training gear and helps.


Then when you see handler and dog work together in obedience, it a lust and art to watch.


LOCATION:

It is possible to train (private) lessons at the following locations in The Netherlands: Fijnaart
Rucphen
Leusden
Hoofddorp
Hoorn
Ermelo
Tilburg

It is possible to let me come to your location to teach (group/private), or maybe at a local dog school.
There is also the possibility to let me do a seminar (theory/workshop) for a day for groups with if wanted PowerPoint presentation with video and images.

Prices are on request.


groetjes Bianca Verweijmeren