Australian Kelpie Teven / Females

Op dit moment hebben wij 5 Australian Kelpie teven.
Klik op de foto om naar hun eigen pagina te gaan.

At this moment we have 5 Australian Kelpie females.
Click on their picture to go their own page.

  • Ginny
  • Romy
  • Ayla
  • Tysha

Ginny

Ginny is onze eerste Australian Kelpie, en is geboren op 6 januari 2002.
Zij heeft 3 nesten voort gebracht, het I-nest, K-nest en het M-nest, totaal 26 pups.
Zij is begin 2009 gesteriliseerd.
Ginny is op 31 oktober 2013 overleden.

Ginny is our first Australian Kelpie, born on the 6th of January 2002.
She has had 3 litters, the I-litter, K-litter and the M-litter, a total of 26 pups.
She has been neutered in the begining of 2009.
Ginny died at the 31st of October 2013.

Romy

Romy is de dochter van Joey en Ginny, geboren op 26 oktober 2008.
Zij is de eerste door ons gefokte pup die we zelf gehouden hebben, zoals gepland, van het laatste nest van Ginny.

Romy is the daughter of Joey and Ginny, born on the 26th October 2008.
She is the first by us bred pup we kept, just as planned from Ginny's last litter.

Ayla

Ayla is geboren op 18 december 2011 in het A-nest, als enig pup.
Zij is de dochter van Romy en Banjo.
Ayla woont bij Irma & Gerben.


Ayla is born on the 18th of December 2011 in the A-litter as only pup.
She is the daughter of Romy and Banjo.
Ayla lives with Irma & Gerben.

Tysha

Tysha is de dochter van Linc en Chiva, geboren op 8 maart 2012.

Tysha is the daughter of Linc and Chiva, born on the 8th March 2012.