Dinky-Di-Dutch:

"O"-nest

Op 21 september 2010 zijn er 8 pups, 3 reuen en 5 teven geboren uit deze combinatie:

a

HD: A (FCI) ogen Vrij op: 16-3-2010

a

HD: A (FCI) ogen Vrij op: 10-9-2009


 • Dekking
  Mating
 • Dracht
  Pregnancy
 • Geboorte
  Delivery
 • Week 1
 • Week 2
 • Week 3
 • Week 4
 • Week 5
 • Week 6
 • Week 7
 • Week 8

Reis/dekking verslag Italië
Travel/mating report Italy

Limited Edition Dinky-Di-Dutch X Evallens Chocolate Umberto

Op zondag 11 juli is Maud loops geworden. Een maand later als we ongeveer verwacht hadden.
Een week later op 18 juli heb ik Maud bij het gastgezin (Mikkie & Sita) opgehaald.
Van hen kreeg ik een survival-kit mee voor Maud haha, een tas vol met haar eigen spulletjes, zodat ze thuis niet zo zou missen.
Toen Maud in haar geboortehuis terug kwam, ging ze hard kwispelend alles onderzoeken.
Onze eigen hondjes had ik even in de tuin gelaten, zodat ze rustig aan alles kon bekijken.
Daarna heeft ze in de tuin onze 6 honden weer ontmoet, waaronder haar oma en opa, Ginny en Joey, en haar tante Romy.
Maud deed het super! Ging op haar gemak eerst de tuin opnieuw verkennen, en vleide zich daarna tegen de hekken om zich door de hondjes te laten besnuffelen.
Enkel van Wizard moest ik haar gescheiden houden, hij is de enige intacte reu bij ons thuis nu.

On Sunday the 11th of July Maud got in heat. A month later than we expected.
A week later on the 18th of July I picked up Maud from her host-family (Mikkie and Sita).
They gave me a survival-kit for Maud haha, with a bag full of her own stuff, so she wouldn’t miss her home so much.
When Maud arrived in my home where she was born, she went wagging her tail hard trough the place.
I had put my own 6 dogs in the garden, so she peacefully could check everything out.
After that I let her in the garden to meet my 6 dogs again, where there was her grandmother and grandfather, Ginny and Joey, and her aunt, Romy.
Maud did great! Walked to the garden first, then lovely pushed herself to the gate where the dogs were, to let them sniff her.
Only Wizard I had to keep away from her, for he is the only intact male I have at home.De 2e dag liet ik haar even bij Joey om te zien, of ze al behoefte had aan een knappe Kelpie. Maar nee hoor, zover was het nog niet!
De 3e dag (dinsdag 20 juli) ging ze eind van de ochtend ineens Joey helemaal uitdagen, en bleef ze staan toen hij van achteren op haar klom.
We waren van plan vandaag bloed te gaan prikken om progesteron te bepalen, maar in plaats daarvan zijn we snel de rest van onze spullen (het meeste stond al klaar) in gaan pakken om op weg te gaan naar Italie (1550km!!!!).

Dinsdag middag om 14:30uur reden mijn moeder en ik en Romy (ter gezelschap van Maud) en Maud vanuit Fijnaart weg, op weg naar Italië, Terni.
Via België en Frankrijk zijn we om 22:15uur aangekomen in Rixheim in Frankrijk, vlak voor Basel, waar we bij de ouders van Lysianne (van Comète, Keep on Working DDD) mochten overnachten.
We werden daar heel hartelijk ontvangen door hen, met een maaltijd en zelf gebakken kersentaart.
We kregen daar een mooie 2 persoons kamer met eigen badkamer.
De volgende ochtend om 6:45uur zijn we na een lekker ontbijt vertrokken, om de resterende 900km naar Terni af te leggen. De prachtige reis ging heel voorspoedig, waarbij we heel blij waren met climate control in de auto, want de temperatuur liep onderweg op tot 38°C buiten. Dus de stops waren van korte duur. Om 18:30uur arriveerden we op de camping die boven op een berg in Marmore ligt, 50m naast een gigantische waterval.

Woensdag avond nog zijn we naar Nicole en Kinky gereden om kennis te maken met elkaar en uiteraard Maud & Kinky aan elkaar voor te stellen. Die waren meteen hartstikke verliefd op elkaar hihihi. Maar een dekking kwam er nog niet van, Maud wilde nu eerst enkel nog maar spelen met hem.

The 2nd day, I let her be together with Joey to see if she already was in need of a handsome Kelpie. But no, it was not yet time!
On the 3rd day (Tuesday the 20th of July) in the end of the morning, she went and challenged Joey for more than just a game! And she let Joey get up on her.
We had planned to have her progesterone tested today, but instead of that, we packed the last few things in our suitcase (most of it was already packed), so we got start the trip to Italy (1550km!!!)

On Tuesday at 14:30hr me and my mother with Romy (company for Maud) and Maud left Fijnaart, on the way to Italy, Terni.
Trough Belgium and France we arrived at 22:15hr. in Rixheim in France, just for Basel, where we could spend the night at Lysianne’s (from Comète, Keep on Working DDD) parents place.
They welcomed us with a meal and a home made cherry pie. We got a very nice 2 pers. bedroom with own bathroom.
The next morning after a good breakfast we left at 06:45hr to make the rest of the trip, 900km. to Terni. The beautiful trip went very well, but we were so happy with the climate controle in the car, for the temperature outside went up to 38°C. So the stops were short. At 18:30hr we arrived on top of the mountain on the camping in Marmore, 50m next to a waterfall.

On Wednesday evening we went to Nicole and Kinky to meet them, and off course to let Maud & Kinky meet each other. They fell in love immediately hihihi. But there was no mating that evening, Maud only wanted to play with him.Wat is Kinky een geweldige reu! Werkelijk hij is in alles nog mooier en geweldiger als ik had kunnen bedenken!
Helaas is hij momenteel wel helemaal uit vacht.

What a wonderful male Kinky is! In real life he is even more beuatiful and greater as I could have imagined!
Unfortunately he is out of coat now…De volgende dag om 9:30uur hadden ze hun 2 date staan. Maud wilde wel heel graag, maar vond het een beetje eng om Kinky door te laten zetten. ’s Middags om 15:40uur is ze met wat hulp van ons, voor het eerst gedekt.

The next day at 9:30 we had the second date on the agenda. Maud wanted to mate, but thought it was a little scary. In the afternoon at 15:40hr she was mated for the first time, with a little help from us.


We konden de lovers niet continue bij elkaar laten, daar het veel te warm was (tegen de 40°C), en ze anders misschien oververhit zouden raken.

We couldn’t let the lovers be together all the time, for it was far too hot (about 40°C), and they might get overheated then.

Dus de volgende dag, vrijdag hadden ze hun volgende date staan, en is Maud om 10:10uur voor de 2e keer gedekt. Dezelfde dag om 17:15uur werd ze voor de 3e keer gedekt.
Tussendoor hebben wij de schitterende wandeling langs de bergrand en de waterval gemaakt. Dit was enorm indrukwekkend, en overweldigend. Waarbij ik prachtige foto’s heb kunnen maken.
Na al het moois wat we op de heenreis al hadden gezien, was dit het meest ultieme.

So the next day, Friday, they had their next date, and Maud was mated for the 2nd time around 10:10hr. The same day around 17:15 she was mated for the 3rd time.
In between we made a magnificent walk to the waterfall. This was very impressing, and overwhelming. I have made some wonderful pictures. After the wonderful journey this was the most beautiful to see.Kan ik hier DUIKEN?????
Can I DIVE here?????


Op zaterdag om 15:30 is Maud voor de 4e keer door Kinky gedekt, ze sleurde mijn moeder zowat door de poort van het terrein heen, waar Kinky woont hahaha.
Om 20:00uur zijn we opnieuw naar Kinky gereden om te zien of er nog een keer gedekt kon worden, maar beide honden waren ermee klaar. Kinky was nog maar half geïnteresseerd, en Maud, snauwde hem hard af. Dus we konden wel aannemen dat de vruchtbare tijd voorbij was. Is ook wel normaal met 5 dagen.
We hebben die avond nog heerlijk gezellig met Nicole en haar trainers pizza gegeten, en hebben toen afscheid moeten nemen…

On Saturday Maud was mated for the 4th time at 15:40hr. She dragged my mother to the gate, to get to Kinky. At 20:00hr we went to Kinky again, but he was only half interested in her, and Maud had no interest in him anymore. So we could assume the fertile time had passed, which is normal after 5 days.
We had diner that evening with Nicole and the other trainers, and then had to say goodbye…

Zo zijn we zondag ochtend alle spullen in gaan pakken, en hebben om 8uur de camping verlaten, op weg naar Frankrijk, naar Lysianne haar ouders, waar we weer mochten overnachten.
Op maandag om 13uur zijn we daar weer vertrokken, naar Mikkie en Sita om Maud weer thuis te brengen. Daar hebben we een lekkere maaltijd gekregen, en hebben de 2 meiden nog heerlijk een uur geravot samen, als afscheid hahaha.
Om 22.30uur waren we weer terug in Fijnaart. Na 3402km …..

So on Sunday morning we packed all our stuff, and left the camping at 8:00hr, heading for Rixheim in France again, to spend the night at Lysianne’s parents.
On Monday at 13:00hr. we left them heading to Mikkie and Sita, to bring Maud back home.
There we got a lovely meal, and the 2 girls played for another hour, to say good bye hahaha.
At 22:30hr we arrived in Fijnaart again, after 3402km …..


Nu allemaal duimen dat Maud idd zwanger wordt van deze fantastische reu!!!
Now all cross our fingers that Maud will get pregnant by this wonderful male!!!

 

We zijn Nicole ontzettend dankbaar voor haar gastvrijheid op haar lokatie waar ze woont en haar privé agility school heeft.
Dus ook in de liefdespauzes hebben wij ons niet verveelt!
Wij danken Kinky van harte voor zijn verdiensten hihi.
We thank Nicole very much for her hospitality on her location where she lives and has her private agility dogs school. So in the love breaks we were not bored!
We thank Kinky for his charming services hihi.

Wij zijn familie Schaller ontzettend dankbaar voor het openstellen van hun huis, voor de tussenstop op de heen en terug reis!
We thank the family Schaller for opening their home to us, on the way to and from Italy!

Wij zijn Wenda en Evert heel dankbaar voor het logeer adres van Ginny, en Wenda voor de hulp aan Cees,
met het ter wereld helpen van de 5 kittens van Vicky (geboren op donderdag 22 juli), en de hulp in de dagen erna.
We thank Wenday and Evert, for having Ginny over to sleep, and Wenda for all her help to Cees to help
Vicky have her 5 kittens (born on Thursday the 22th of July), and the help in the days after.

We zijn Mikkie en Sita dankbaar voor het zo goed opvoeden van hun geweldige Maud, en het beschikbaar stellen van henzelf als gastgezin.
We thank Mikkie and Sita for being a host family to Maud, and bringing her up so well.

Ik bedank mijn moeder voor haar heerlijke gezelschap tijdens deze reis!
I thank my mother for her great company during this trip!

Tot mijn grote spijt kon ik mijn afspraak voor een weekendje Denemarken bij Iben niet nakomen,
daar dit dus tezamen viel met de reis naar Italië… Sorry Iben, en alle anderen…
To my big regret I had to cancel the weekend trip to Iben, Denmark, Sorry Iben, and all the others, hope to see you soon…

Dracht / Pregnancy

Maud is tot aan 12 september lekker thuis gebleven bij haar "moeders"; Mikkie & Sita, die haar super goed verzorgd hebben tijdens de eerste 7,5 week van haar dracht. Al snel was duidelijk dat Maud drachtig was daar zij slijmproppen verloor.
Dat is altijd fijn om te zien, dat geeft zekerheid, en dus kun je dan alles erop instellen w.b. haar verzorging.

Maud stayed at home with her 2 moms"; Mikkie & Sita, who took really good care of her during the first 7,5 weeks of her pregnancy untill the 12th of September . Very soon it was clear that Maud was pregnant because of the mucous secretion she was dropping. That is a nice thing to see, to be sure of her pregnancy, and to prepare everything for the care of Maud.

Op 12 september heb ik haar bij Mikkie & Sita opgehaald.
Ze kwam bij ons in huis, en was dolgelukkig toen ze binnen kwam!
Ik had de puppyren met daarin de werpkist al voor haar klaar staan, en meteen toen ze in de kamer kwam, ging ze naar het (dichte) deurtje van de ren, en stond er naar te piepen, kwispelen en met haar poten tegen aan te tikken!!!
Ik liet haar in de ren, en meteen rende ze de werpkist in (waar ze zelf ook in geboren is) en ging daar pontificaal in zitten hahaha

On the 12th of September I picked up Maud from Mikkie & Sita.
When she entered our home, she was so happy!
I had already put up the puppyren and the delivery box, and when she entered the room she went straight to the ren, and was squeaking and wagging her tail in fromt of the closed door, and tapped on it with her paws!!!
I let her in the ren, and she ran in to the box (in where she was born herself) and sat down hahaha

 

15 september 2010

Zo ziet Maud er nu uit op bijna 8 weken dracht:
This is what Maud looks like now, at alomst 8 weeks of pregnancy:

Vandaag zijn we met Maud naar de dierenkliniek gereden, en hebben we een röntgen foto gemaakt van haar buik,
om te kunnen zien hoeveel pups ze draagt, zodat we weten waar we aan toe zijn met de bevalling.
Zo ziet het er van binnen uit:

Today we went with Maud to the clinic to make an x-ray of her belly, so we can try and see how many pups she is carrying,
so we now what we are up to with the delivery.
This is how she looks on the inside:

 

En dit is wat wij ervan kunnen maken:
And this is what we can make out of it:


Wij tellen op dit moment dus 10 pups.
We are counting 10 pups at this moment.

 

 

9 september 2010

Maud is nu 7 weken drachtig, 3,5 kg aangekomen en 13 cm in buikomvang gegroeid.

Maud is now 7 weeks pregnant, has gain 3,5 kg, and her belly has grown 13 cm.

Geboorte / Delivery

Maandag 20 september 2010:
Cees en ik waren lekker bezig alles aan het klaarzetten voor de bevalling, mocht ze een dezer dagen gaan beginnen.
Om een uur of half 9 's avonds zag ik dat ze licht zat te hijgen... hmmmm
Ik ben haar uit gaan laten, ze moest nodig poepen, dus nog even wachten met aan de bel trekken bij iedereen,
want misschien was het wel daarom. Maar daarna bleef ze in de werpkist liggen, en af en toe hijgen.
Ik ben er toen toch maar vanuit gegaan dat ze begonnen was met de ontsluitingsfase, en heb om half 11 Mikkie en Sita op de hoogte gesteld.

 

Dinsdag 21 september 2010:

Wat een lange nacht en dag…
What a long night and day…

Maud heeft het super gedaan! Op een lekker tempo wierp ze haar pups eruit, en verzorgde ze perfect!
Na 8 pups bleven we wachten, want ja we hadden er toch 10 gezien op de röntgen foto samen met de dierenarts?!
Maar na 4 uur wachten, toch maar weer actie ondernemen en voelen of er nog pups in zaten, en dat leek duidelijk wel zo.
Later bleek het haar baarmoeder te zijn die samen trok, en geen pup meer. Dus Maud is klaar met 5 teven en 3 reuen. Mijn ideale nest!
Ik zeg altijd max. 8, 5 teven, 3 reuen, en dat heeft Maud mij geschonken hahaha
We zijn super blij en trots op dit schitterende nest, met deze super moeder!

Maud has done a superb job! At a good speed so got her pups out, and toke perfect care of them!
After 8 pups we kept waiting, because we had seen 10 on the x-ray together with the vet?!
But after 4 hours of waiting, we took some action again and try to feel if there were any pups in there, which we did seem to feel.
But later it appeared to be the uterus, and no pups anymore. So Maud has finished with 5 females and 3 males. My ideal litter!
I always say max. 8, 3 males, 5 females, and Maud gave me this hahaha
We are super happy and proud of this wonderful litter, and a super mother!

Hier kun je een video zien van de geboorte van 2 van de pups: Geboorte
Here you can see a video of the birth of 2 of the pups: Delivery

Met trots stellen we de 8 pups aan u voor:
We proudly present the 8 pups to you:

Blauw

Chocolate reu

 

Blue

Chocolate male

Groen

Chocolate reu

 

Green

Chocolate male

Geel

Chocolate teef

 

Yellow

Chocolate female

Wit

Chocolate teef

 

White

Chocolate female

Roze

Chocolate teef

 

Pink

Chocolate female

 

Bruin

Chocolate reu

 

Brown

Chocolate male

Oranje

Chocolate teef

Rood

Chocolate teef

 

Orange

Chocolate female


Klik op onderstaande foto om naar het fotoalbum van de bevalling te gaan.
Click on the picture below to go to the photo album of the delivery.

 

Week 1

Deze week is voorbij gevlogen. Mama Maud doet het goed, moet nog een beetje opletten hoe ze in de kist gaat liggen of zitten, maar verder doet ze het prima!
De pups groeien als kool! Voor gewichten zie onderaan deze pagina.
Mama gaat al lekker mee op de wandeling met de andere honden, lekker rennen weer, met een slank postuur haha

This week as flown by. Mama Maud is doing well, need to take care how to lay down or sit in the box, but most she is doing fine!
The pups are growing so fast! For their weights see at the bottom of this page.
Mama is going with the other dogs on the walks already, with her thin waist she can run again haha

VIDEO WEEK 1

Hier de pups op de leeftijd van 1 week:
Here are the pups at the age of 1 week:

Blauw

Chocolate reu

 

Blue

Chocolate male

Groen

Chocolate reu

 

Green

Chocolate male

Geel

Chocolate teef

 

Yellow

Chocolate female

Wit

Chocolate teef

 

White

Chocolate female

Roze

Chocolate teef

 

Pink

Chocolate female

 

Bruin

Chocolate reu

 

Brown

Chocolate male

Oranje

Chocolate teef

Rood

Chocolate teef

 

Orange

Chocolate female

Klik op onderstaande foto om naar het fotoalbum van week 1 te gaan.
Click on the picture below to go to the photo album of week 1.

Week 2

Hier zijn we dan al weer in week 2!
Ze groeien zo snel! En gaan zich nu echt in beweging ontwikkelen.
Ze proberen op hun pootjes te gaan staan, en wat stapjes te nemen. Maar het ziet er zo vreemd uit hahaha
De oogjes beginnen nu ook open te gaan, en dan gaan de oortjes binnenkort ook open. T
En dan bevinden ze zich in een totaal nieuwe wereld met licht en geluid!
Maud doet het super. En al de andere honden zijn ook weer zo blij dat er pupjes in huis zijn hihi

Here we are already in week 2!
They are growing so fast! And starting to devellop in movement as well.
They are trying to get on their legs, and make some steps. But it looks so strange hahaha
The eyes are starting to open up now, then the ears will soon as well.
And then they come in a totaly new world, with light and sound!
Maud is doing super. And all the other dogs here are so happy to have puppies in the house again hihi

VIDEO WEEK 2

Hier de pups op de leeftijd van 2 weken:
Here are the pups at the age of 2 weeks:

Blauw

Chocolate reu

 

Blue

Chocolate male

Groen

Chocolate reu

 

Green

Chocolate male

Geel

Chocolate teef

 

Yellow

Chocolate female

Wit

Chocolate teef

 

White

Chocolate female

Roze

Chocolate teef

 

Pink

Chocolate female

 

Bruin

Chocolate reu

 

Brown

Chocolate male

Oranje

Chocolate teef

Rood

Chocolate teef

 

Orange

Chocolate female

Klik op onderstaande foto om naar het fotoalbum van week 2 te gaan.
Click on the picture below to go to the photo album of week 2.

Week 3

Ja en nu worden het echte hondjes! De ogen zijn open en de oren ook bijna helemaal.
Dus het is gedaan met de rust hahaha
Ze groeien heel goed, en hebben nu elkaar ontdekt en sommigen zelfs al het speelgoed.
Hobbelen lijkt al steeds meer op lopen.
En ze vinden het zo leuk dat ze geluid kunnen maken, dus je hoort ze al blaffen en zelfs grommen om te oefenen.

Yes and now they are becoming real doggies! The eyes have opened and the ears as well.
So it is done with the peace hahaha
They grow very well, and have discovered each other and some of them even the toys.
Wobbling is looking more like walking already.
And they like that they can make sounds, so you can hear them bark and even growl, just by practice.

VIDEO WEEK 3A VIDEO WEEK 3B VIDEO WEEK 3C VIDEO WEEK 3D

 

Hier de pups op de leeftijd van 3 weken:
Here are the pups at the age of 3 weeks:

Blauw

Chocolate reu

 

Blue

Chocolate male

Groen

Chocolate reu

 

Green

Chocolate male

Geel

Chocolate teef

 

Yellow

Chocolate female

Wit

Chocolate teef

 

White

Chocolate female

Roze

Chocolate teef

 

Pink

Chocolate female

 

Bruin

Chocolate reu

 

Brown

Chocolate male

Oranje

Chocolate teef

Rood

Chocolate teef

 

Orange

Chocolate female

Klik op onderstaande foto om naar het fotoalbum van week 3 te gaan.
Click on the picture below to go to the photo album of week 3.

Week 4

Zo de werpkist hebben we aan het eind van deze week opgeborgen, die is niet meer nodig.
Langzaam aan krijgen ze steeds meer ruimte in de woonkamer.
Ze hebben al veel visite gehad. En ze vinden de andere honden van ons op bezoek ook erg leuk!
Nu komen ze in de leeftijd dat ze elkaar met spelen pijn doen, en dus moeten leren daarvan...
Ze eten niet, maar vreten! het lijken wel wilde dieren hahaha

So, the litterbox has been put away at the end of this week, we don't need that anymore.
Slowly the get more space in the livingroom.
They are getting lots of visitors. And they realy enjoy our other dogs, to come and visit them!
They have reached the age that they hurt eachother while playing, and need to learn from that...
They don't eat but attack the food, like wild animals hahaha

VIDEO WEEK 4A VIDEO WEEK 4B VIDEO WEEK 4C VIDEO WEEK 4D

 

Hier de pups op de leeftijd van 4 weken:
Here are the pups at the age of 4 weeks:

Blauw

Chocolate reu

 

Blue

Chocolate male

Groen

Chocolate reu

 

Green

Chocolate male

Geel

Chocolate teef

 

Yellow

Chocolate female

Wit

Chocolate teef

 

White

Chocolate female

Roze

Chocolate teef

 

Pink

Chocolate female

 

Bruin

Chocolate reu

 

Brown

Chocolate male

Oranje

Chocolate teef

Rood

Chocolate teef

 

Orange

Chocolate female

Klik op onderstaande foto om naar het fotoalbum van week 4 te gaan.
Click on the picture below to go to the photo album of week 4.

Week 5

Oh wat zijn ze geweldig! Spelen, rennen, blaffen, eten, plassen en poepen hihi
Echte honden zijn het al hoor! Ze testen elkaar, maar ook ons, kijken waar de grenzen liggen.
Nu kun je goed de karkaters gaan bekijken.
Ze zijn voor het eerst buiten geweest, en ook los in de hele woonkamer (willen nu niet anders meer).
Ze eten nu 4x 400 gram vlees per dag! Ze zijn ontzettend ondernemend.

Oh they are so cute! Play, run, bark, eat, pee and poo hihi
Real dogs they are! They test each other, but also us, to see how far they can go.
Now you can really see the characters.
They have been outside for the first time, but also into our whole living room (now they dan’t want anything else).
They eat 4x400 grams of meat each day! They are very enterprising.

 

Hier de pups op de leeftijd van 5 weken:
Here are the pups at the age of 5 weeks:

Blauw

Chocolate reu

 

Blue

Chocolate male

Groen

Chocolate reu

 

Green

Chocolate male

Geel

Chocolate teef

 

Yellow

Chocolate female

Wit

Chocolate teef

 

White

Chocolate female

Roze

Chocolate teef

 

Pink

Chocolate female

 

Bruin

Chocolate reu

 

Brown

Chocolate male

Oranje

Chocolate teef

Rood

Chocolate teef

 

Orange

Chocolate female

Klik op onderstaande foto om naar het fotoalbum van week 5 te gaan.
Click on the picture below to go to the photo album of week 5.

Week 6

Hun agenda wordt steeds drukker hihi.
Deze week zijn ze voor het eerst op het grasveld geweest, geweldig vonden ze het!
We hebben ze mee genomen naar de Intratuin, waar we ruim 1,5 uur geweest zijn, en ze door velen geaaid en gekuffeld zijn.
Ze mochten ook mee in de auto naar de dierenarts, waar ze allemaal gezond zijn verklaard.
Thuis hebben ze het zo naar hun zin als ze tussen al onze honden (behalve Mellow) mogen rond banjeren. En aankomende weken gaan ze het nog drukker krijgen.
De pups doen het geweldig, net als hun moeder, wat zijn we trots op Maud!

Their agenda is getting fuller hihi.
This week they have been on the field for the first time, they loved it!
We took them to a big garden shop, Intratuin, where we stayed for 1,5 hour, where they got pet by many people.
And we took them in the car to see the vet, they are all declared healthy.
At home they have so much fun playing between all our dogs (except Mellow). Next weeks they get more and more to do.
The pups are doing great, as is their mother, we are so proud of Maud!

 

Hier de pups op de leeftijd van 6 weken:
Here are the pups at the age of 6 weeks:

Blauw

Chocolate reu

 

Blue

Chocolate male

Groen

Chocolate reu

 

Green

Chocolate male

Geel

Chocolate teef

 

Yellow

Chocolate female

Wit

Chocolate teef

 

White

Chocolate female

Roze

Chocolate teef

 

Pink

Chocolate female

 

Bruin

Chocolate reu

 

Brown

Chocolate male

Oranje

Chocolate teef

Rood

Chocolate teef

 

Orange

Chocolate female

Klik op onderstaande foto's om naar de fotoalbums van week 6 te gaan.
Click on the picture below to go to the photo album of week 6.

6A Thuis / Home:

 

6B Buiten / Outside:

 

6C Intratuin / garden shop:

 

6D Dierenarts / veterinarian:

Week 7

Oh ze worden steeds leuker!
Wat hebben ze veel meegemaakt deze week! De chipper is geweest, dat was minder leuk zeg maar...
Dus nu zijn de stamboom namen aan de pups verbonden. We hebben ze nog een keer mee naar de Intratuin genomen.
En ze zijn op school geweest, de basis school "St. Johannesschool" in Oud Gastel.
En ze vonden het echt GEWELDIG!!!

Oh they become more and more cute!
They have done so much this week! The chipper came, that was not so much fun…
So now the pedigree names are attached to the pups. We took them to the big garden shop (intratuin) again.
And they have been to children’s school, they LOVED it!!!

 

Hier de pups op de leeftijd van 7 weken:
Here are the pups at the age of 7 weeks:

Blauw / Blue
OUT OF THE BLUE DINKY-DI-DUTCH

 

Groen / Green
OUT OF CONTROL DINKY-DI-DUTCH

 

Geel / Yellow
OUT AND ABOUT DINKY-DI-DUTCH

 

Wit / White
OUT OF ORDINARY DINKY-DI-DUTCH

 

Roze / Pink
OUT OF LIMITS DINKY-DI-DUTCH

 

Bruin / Brown
OUT OF THE WAY DINKY-DI-DUTCH

 

Oranje / Orange
OUT FOR ACTION DINKY-DI-DUTCH

 

Rood / Red
OUT AND PROUD DINKY-DI-DUTCH

Klik op onderstaande foto's om naar de fotoalbums van week 7 te gaan.
Click on the picture below to go to the photo album of week 7.

7A Intratuin / garden shop:

 

7B School:

 

7C Thuis / home:

 

Week 8

Ja... en dan bereiken ze de leeftijd dat we afscheid moeten nemen van ze...
Maar wat zijn de nieuwe eigenaren blij dat ze eindelijk na lang wachten hun pupje kunnen ophalen!!!
Maud kan langzaam aan wennen dat ze de deur uit gaan.

Yes well, and then they reach the age of saying goodbye to them...
But how happy the new owners are after long waiting to finally collect their puppy!!!
Maud can slowly get used to them leaving home.

VIDEO WEEK 8B (helaas lukt me niet te uploaden...)

 

Hier de pups op de leeftijd van 8 weken:
Here are the pups at the age of 8 weeks:

Blauw / Blue
OUT OF THE BLUE DINKY-DI-DUTCH
"Jazz"

 

Groen / Green
OUT OF CONTROL DINKY-DI-DUTCH
"Oskar"

 

Geel / Yellow
OUT AND ABOUT DINKY-DI-DUTCH
"Hayley"

 

Wit / White
OUT OF ORDINARY DINKY-DI-DUTCH
"Skip"

 

Roze / Pink
OUT OF LIMITS DINKY-DI-DUTCH
"Onest"

 

Bruin / Brown
OUT OF THE WAY DINKY-DI-DUTCH
"Owen"

 

Oranje / Orange
OUT FOR ACTION DINKY-DI-DUTCH
"Guiness"

 

Rood / Red
OUT AND PROUD DINKY-DI-DUTCH
"Chica"

Klik op onderstaande foto's om naar de fotoalbums van week 8 te gaan.
Click on the picture below to go to the photo album of week 8.

8A thuis / Home:

 

8B tuin / garden:

 

Pup nr.:
Name
Time:
Gender:
color tie:
Birth Weight:
28-sept
5-okt
12-oct
19-oct
26-oct
2-nov
11-nov
1
Jazz
10:27
male
blue
344 gr

840 gr

840 gr

1088 gr

1638 gr

1638 gr

3219 gr

4101 gr

2
Oscar
11:15
male
green
360 gr
948 gr
948 gr
1236 gr
1829 gr
1829 gr
3245 gr
4135 gr
3
Hayley
11:30
female
yellow
306 gr
839 gr
839 gr
1080 gr
1592 gr
1592 gr
3020 gr
3741 gr
4
Skip
12:03
female
white
263 gr
738 gr
738 gr
1020 gr
1526 gr
1526 gr
2855 gr
3480 gr
5
Onest
13:35
female
pink
277 gr
702 gr
702 gr
930 gr
1377 gr
1377 gr
2563 gr
3212 gr
6
Owen
14:41
male
brown
344 gr
925 gr
925 gr
1118 gr
1620 gr
1620 gr
2984 gr
3780 gr
7
Guiness
15:21
female
orange
281 gr
813 gr
813 gr
1104 gr
1478 gr
1478 gr
2684 gr
3280 gr
8
Chica
16:56
female
red
334 gr
855 gr
855 gr
1135 gr
1630 gr
1630 gr
3161 gr
5852 gr

Stamboom / Pedigree

EVALLENS CHOCOLATE UMBERTO
Chokladbrun
S27319/2007
B: 2007-2-27
SUCH SBCh korad
GLIMMERGRUVANS VICTOR
chocolate
S32973/99
B: 1999-4-24
KORAD SUCh SV-99
LEAGÅRDEN'S ALADDIN
S62804/94
SLCH SL(elit)Ch SBCh
TOCCATAS APACHE
SUCH Korad
JEJMIC'S LEA
SUCH korad
GLIMMERGRUVANS SOLO SONG
S47886/95
KORAD
CHIFFER'S EGON
SUCH korad
TANT BRUN'S RAGAT-CHRISTIE
SV-05 SV-06 NORDV-07
EVALLENS CHOCOLATE INGENTING
Chokladbrun
S38164/2002
B: 2002-5-12
TRUKELP NUGGET
ANKCV3100005187
TRUKELP LADDIE
TRUKELP ZOE
SV-02
EVALLENS CHOCOLATE GASTA
S35565/99
SUCH SLCh SBCh
MERINGA'S BOMBADIL
LP
JEJMIC'S KARDEMUMMAN
GK VALLH PR
LIMITED EDITION DINKY-DI-DUTCH
B: 2007-11-24
AUST. CH. NLCh
RINGBARKA BORN T PERFORM
Black
3100131249
B: 2004-2-11
CH
RINGBARKA DUSTY DIGGER
ANKCQ1253037
Austch
PAVESI MARKSON
Austch
NELLAROU CHARLEENE
AUST. CH.
SHEARERSMATE CHERRY
H.I.T.
ANKCS1641485
KELPLAND TRAVELLING MAN
TAMAGAR MISS DANCER
IAM HAPPY DORY DINKY-DI-DUTCH
Chocolate
NHSB2549421
B: 2005-3-10
KARTE YARDUP JUMPINGJOEY
5100023542
Austch
PAVESI JUSTA LEGEND
AUST. CH.
KARTE YARDUP DENM N DUST
GINNY
NHSB2397888
KALAN WATTA DANDY
KALAN SKY CHARM

gr. Cees & Bianca

© 2002 B. van der Post.
All rights reserved. No part of these pictures may be reproduced in any form
without written permission of the artist.